Foreldre og lærere

pil nedvitenskapsmann i laboratoriefrakkmegafonHjernespørsmålstegnhånd som holder en telefonatomavfall

Du er viktig!

Kan porno påvirke synet barn og unge har på egen kropp, på seksualitet, på relasjoner, holdninger, likestilling og seksuelle grenser? Hvis svaret ditt er JA, så er det ingen tvil om at du er en viktig person i livet til de barna og ungdommene du har rundt deg, enten du er forelder eller lærer.

Porno er tilgjengelig for barn og ungdom som aldri før, med to tastetrykk. Hvis ikke voksne kommer på banen for å reflektere sammen med barn og ungdom om hva som kan være problematisk med pornobruk og pornoindustrien, hvem skal da gjøre det?

Vi vet at det kan være kleint og vanskelig å komme i gang med den viktige pornopraten. Nettopp derfor gir Pornoprat.no deg masse tips og triks og ressursmateriell som vil hjelpe deg i gang!

Ta pornopraten

Barn og ungdom eksponeres for porno som aldri før gjennom internett og sosiale medier. Over 50 prosent av unge i alderen 13-18 år har sett porno på nett ifølge Medietilsynets kartlegging fra 2022.  Dobbelt så mange gutter som jenter oppgir å ha sett porno, 68% gutter mot 34% jenter. Gjennom flere år har Lightup jobbet forebyggende mot seksuell utnyttelse og seksuelle overgrep. Klikk her for å lese mer om oss. Vi har reist rundt og besøkt skoler for å holde workshops og snakke med ungdommer fra 13 årsalderen og opp om temaet porno. Vi har erfart å være de første som setter temaet på dagsorden. Mange ungdommer har fortalt oss at de aldri har snakket med noen voksne om porno, hverken hjemme eller på skolen. Dette bekreftes av Medietilsynets foreldre- og medier undersøkelse (2018), som avdekker at kun 12 prosent av norske foreldre tror at barn i den nevnte aldersgruppen eksponeres for nettporno. 

Samtidig vet vi at mange barn og unge har porno som sin fremste og første informasjonskilde om sex, ofte i flere år før de debuterer seksuelt. Det er selvsagt naturlig når porno er to klikk unna. Men hva lærer egentlig pornoen oss? Mye av mainstream-pornoen som er å finne med to trykk, inneholder sterke innslag av vold, krenkelser, rasisme og diskriminering. En del av pornoen er også ulovlig innhold, der personene som filmes enten ikke har samtykket til filmene, eller er under 18 år. Det har også vært mange avsløringer om menneskehandel i pornoindustrien. I tillegg til dette, kommer pornoindustrien stadig nærmere barn og unge, på den måten at terskelen er lav for at barn selv blir produsenter av seksuelt innhold. 

Det er nødvendig at vi får opp bevisstheten om hvordan porno kan påvirke synet barn og unge har på egen kropp, på hva sex er, på hvordan man skal forholde seg til andre, om respekt for egne og andres seksuelle grenser og holdninger til likestilling. Det er nettopp det som er hensikten med Pornoprat.no! Her finner du ressursmateriell for å få i gang den viktige praten med ditt barn, eller til bruk i møte med dine elever. 

kjøp boken

Snakk med klassen din!

Porno er tilgjengelig for barn og ungdom som aldri før. Hvis ikke voksne kommer på banen for å reflektere sammen med barn og ungdom om hva som kan være problematisk med pornobruk og pornoindustrien, hvem skal da gjøre det?

Er du lærer? Vi vet at det kan være kleint og vanskelig å komme i gang med den viktige pornopraten. Nettopp derfor gir Pornoprat.no deg masse tips og triks og ressursmateriell som vil hjelpe deg i gang!

ressursmateriell

Book foredrag til din klasse

Vi i Lightup ønsker å dele av vår kunnskap og erfaring gjennom holdningsskapende arbeid. Vi er en gruppe mennesker med bred kompetanse som lager kurs- og foredragsmoduler om temaet. Vi reiser rundt og holder foredrag, seminarer og workshops om tematikken vi er engasjert for, for tusenvis av mennesker årlig, - for ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøyskoler, universiteter og høyskoler, for ungdomsgrupper, konfirmanter, og også for voksne som jobber med ungdommer som målgruppe.

Fyll ut skjemaet under dersom du er interessert i å booke et foredrag til din klasse hvor vi tar pornopraten!

Ta kontakt

Tusen takk! Din melding er sendt!
Whoops! Noe gikk feil. Prøv igjen

Støtt oss

Synes du pornoprat.no er en nyttig ressursside?

Visste du at Lightup er Norges eneste ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende med å forebygge menneskehandel og seksuell utnyttelse? Lightup er en liten organisasjon som jobber hardt for å nå bredt ut I kjernen av vårt arbeid står det å bygge

Unge forandrer verden gjennom sin kunnskap og sitt engasjement, noe som forebygger utnyttelse og skaper varig forandring. 

Med din gave kan vår innsats bety en forskjell for enda flere!

støtt lightup norway

Del nettsiden med dine elever

Pornoprat.no er en nettside rettet mot barn og unge. Vi mener at alle barn har rett til å vite om de kritiske sidene til porno, som hvordan porno kan påvirke de, relasjonene deres og samfunnet, slik at de kan ta et mer informert valg om hvordan de vil forholde seg til porno, og slik at de kan få ressurser dersom de har et vanskelig forhold til porno.