Myte #1

«Porno lærer meg om hva sex er»

Fersken frukt

En stor andel av norske barn og unge ser på porno. Medietilsynet sin Barn og medier-undersøkelse fra 2022, avdekker at over halvparten av norske 13-18-åringer har sett porno på nettet, og så mange som 55 prosent av disse så porno første gang før de fylte 13 år. En betydelig større andel gutter enn jenter oppgir å ha sett porno på nett, 68 prosent av guttene mot 34 prosent av jentene.1 I Medietilsynet sin Barn og medier-undersøkelse fra 2018, er det bare 12 prosent av de spurte norske foreldrene som tror at de tror at barn i nevnte aldersgruppe eksponeres for nettporno.2

Det at voksne ikke er klar over hvordan barn og unge søker opp og eksponeres for porno, har nok bidratt til at heller ikke seksualitetsundervisningen i skolen har tatt opp dette som et tema det er viktig å tenke over i fellesskap. Seksualitetsundervisningen i den norske skolen har fått kritikk for å ikke være god nok.3 Standard undervisning har handlet om å tre kondomer på bananer, og lære om kjønnssykdommer. Nå har det kommet nye læreplaner, som heldigvis kan bidra til å gi unge bedre undervisning om tematikk relatert til seksualitet. Derfor er det ikke rart at mange unge har trukket til pornoen fordi man heller ikke lærer mye om sex, seksualitet og porno i skolen.

Det er helt naturlig og fint å utforske sin egen seksualitet. Vi er alle født med en seksualitet. Det er lett å tenke at porno kan være et fint sted å finne ut mer om hva sex er, nettopp fordi det finnes enorme mengder med pornosider som er utrolig lett tilgjengelig med få tasteklikk, og fordi det kan være spennende og fordi mange bruker det for å lære om sex. Men vet du, pornoen kan faktisk gi deg et helt feil bilde av hva sex er og hvordan man har sex. For det første kan du kjenne på forventningspress i forhold til kropp og utseende. Det er ikke alle som kjenner seg igjen i “pornokroppen”. I tillegg føler mange ungdommer seg for eksempel presset til å utføre ekstreme former for sex som man har sett i pornoen, det kan være alt fra kvelning, analsex til slag og spark. Gjennom pornoen lærer man heller ingenting om at sex er basert på respekt, likestilling og samtykke. Og det er jo nettopp dette: respekt, likestilling, tillit og samtykke og intimitet som gjør sex til noe fint.

I tillegg er det veldig sjelden at det brukes kondomer i pornofilmene eller at det snakkes om helserisikoen knyttet til ulike former for seksuelle handlinger. Når man er ung og ennå ikke har så mye seksuell erfaring så er det lett og påvirkes av dette, og kanskje droppe bruk av kondom og ta seksuelle risikoer som kan påvirke både den psykiske og fysiske helsen på en negativ måte. 

Det er du som eier din seksualitet, - pornoen trenger verken styre dine fantasier eller utforskning av egen seksualitet. Vi anbefaler derfor heller andre kilder til kunnskap om sex, for eksempel gjennom å oppsøke helsesykepleier på skolen din, eksisterende samtaletilbud, og seksualopplysningssider som pornoprat.no, ung.no og Sex og samfunn.

pil høyre
Tilbake til alle myter

Myte #2

Fersken frukt

«Jeg kan få et naturlig forhold til kropp av å se på porno»