Myte #10

«Det er helt umulig å bli avhengig av å se på porno»

Fersken frukt

Pornoavhengighet, - finnes det? Dette er en problemstilling som det blir mer og mer søkelys på blant aktører som jobber med psykisk helse her i Norge. Hvorfor blir det mer fokus på det? Det handler om at det er en økning av barn og unge som faktisk henvises til for eksempel til barne- og ungdomspsykiatrien på grunn av utfordringer med pornobruk. Det kan handle om at personen ser mer porno enn vedkommende egentlig ønsker, følelsen av å stadig trenge mer porno og grovere former for porno, og følelsen av stress, angst eller uro dersom tilgangen til porno hindres. En slik pornobruk kan også gå ut over andre deler av livet, relasjoner, skole og jobb. Barn og unge er spesielt sårbare for å utvikle pornoavhengighet fordi hjernen ikke er ferdig utviklet. Vi skal fortelle litt mer om avhengighet, hjernen og pornobruk her. 

Visste du at hjernen har et belønningssystem? Belønningssystem i hjernen vår er i utgangspunktet en positiv ting - det er en overlevelsesmekanisme. Stoffet dopamin frigjøres i hjernen, og gir oss en følelse av belønning. Dette utløses blant annet når vi spiser og har sex etc. Når man ser på porno, påvirkes også dette belønningssystemet. Dopaminnivået i hjernen øker - og det settes i gang liknende prosesser som ved fysisk rusavhengighet.

Utvikling av alle typer avhengighet krever at man blir eksponert for avhengighetsmiddelet over tid, og at man får store, hyppige og økte doser av det avhengighetsskapende middelet. Det er stor sannsynlighet for at det finnes en sammenheng mellom at barn og unge vokser opp med lett tilgjengelig porno, og den økende forekomsten av pornoavhengighet. Internett gir mulighet for å se gratisporno når som helst, og hvor som helst. Det at pornoen i dag har blitt grovere, og i tillegg ofte rommer psykisk og fysisk vold, gir en større grad av stimuli til hjernen og høyere nivå av dopamin.1 Forskning viser at mye av utviklingen av avhengighet skyldes det at hjernen blir tilført noe «nytt», en «nyhet». Før internett hadde man stort sett bare tilgang på mer uskyldige pornoblader eller pornofilmer. Det krevde en mye større innsats og planlegging for å konsumeres en stor andel pornografiog dermed lavere, mildere og sjeldnere dosering, og mindre risiko for utvikling av avhengighet. Nå derimot, er tilgangen på ubegrenset materiale tilstede hele tiden, noe som gjør at flere kan utvikle avhengighet etter porno.

Det som også kan skje er at man kan utvikle pornografiimpotens. Det betyr at at tenningssystemet i hjernen endrer seg slik at man blir avhengig av pornografien for å få ereksjon. Potensproblematikk er ofte knyttet til alderdom og eldre menn. Det man nå ser er at pornoavhengighet kan gjøre at også helt unge gutter kan få utfordringer knyttet til dette fordi det skjer en endring i tenningsmønsteret, man må ha porno for å bli tent. Europeiske studier bekrefter at det har skjedd en massiv økning av unge menn som har utfordringer knyttet til impotens. Det interessante er at denne økningen først fant sted etter at pornoen ble gratis og tilgjengelig for alle i 2006.2

Hvis man går inn og ser på bruk av potensmidler blant tenåringsgutter og unge menn så ser man også en kraftig økning i tiden mellom 2006 og 2016. Tall fra reseptregisteret synliggjør en økning på 94 prosent blant gutter fra 15 - 19 år, 88 prosent blant unge menn fra 20- 24 år og 52 prosent blant unge menn i alderen 25-29 år. Den store økningen er ikke overraskende når vi nå vet hvor tidlig barn og unge begynner å se på porno, og samtidig hvilken påvirkningskraft pornoen har på hjernen. Selv om ikke hele økningen kan tilskrives pornoens inntog, så blir det naivt å ikke anerkjenne at det er en kobling. 

Det som er viktig å vite, er at personer som tar et oppgjør med egen pornobruk fordi de har erfart at pornoen er negativ for sexlysten, opplever å igjen normalisere tenningsmønsteret sitt og at de slutter å bli avhengige av porno for å bli seksuelt opphisset. Da anbefaler vi å ta kontakt med lege eller helsesykepleier for henvisning til et fagmiljø som kan hjelpe deg. I tillegg kan det være motiverende å ta del i et felleskap på nett sammen med andre som ønsker å kutte pornobruken. Sjekk ut appen Fortify for eksempel.

pil høyre
Tilbake til alle myter

Myte #2

Fersken frukt

«Jeg kan få et naturlig forhold til kropp av å se på porno»