Myte #3

«Porno er bare fantasi og skuespill»

lepper

Det er riktig at pornosex ikke er det samme som sex i det virkelige liv. Som nevnt under myte nr 2, så formidler porno et urealistisk bilde av sex, og i mange tilfeller kan en pornofilm være spilt inn av et stort filmstudio der hvert minutt er grundig redigert. Utfordringen ligger likevel i at selv om pornofilmer er regissert og redigert, så er porno faktisk ikke bare fantasi og skuespill. Fantasi er noe som ikke finner sted på ekte, til forskjell fra porno. Porno produseres med virkelige mennesker involvert. Enten det er snakk om en profesjonelt innspilt pornofilm produsert i Los Angeles, eller en amatørvideo laget og lastet opp til en pornoside av “mannen eller dama i gata”, så er det viktig å huske på at selve pornoproduksjonen skjer på ekte. 

Det finnes mye forskning som peker på omfanget av vold i pornofilmer. En studie fra 2010 tok for seg hva som var gjennomgående og karakteristisk i pornofilmer. Denne studien tok for seg 50 av de mest populære pornofilmene. Ut fra dette trakk man ut 304 tilfeldige scener, for så å analysere disse. Det man fant var at nesten 9 av 10 av disse scenene inneholdt fysisk aggresjon, - vold, og ca halvparten inneholdt verbal aggresjon, - krenkende ord. Hver enkelte scene hadde i gjennomsnitt 12 slike angrep, og på det meste så hadde en scene 128 slike angrep. Nesten 94% av de som var mottakere av aggresjonen var kvinner. Og det som utmerket seg var at når de ble utsatt for aggresjonen så reagerte de ikke negativt, men positivt eller nøytralt på dette.1 Nyere studier har også vist tilsvarende funn.2

Det er altså ekte mennesker som opplever volden, fornedringen og rasismen på kroppen. Det er mange som tvinges til å gjøre seksuelle handlinger de ikke ønsker, og menneskehandel og seksuelle overgrep mot barn og unge preger en stor del av pornoindustrien.3 VVidere er ettervirkningene av å ha vært del av pornoindustrien alvorlige. Det er vanlig å utvikle Posttraumatisk Stress Syndrom og mange sliter også med rusmisbruk der rusen blir en overlevelsesmekanisme. Man ser at selvmordsraten blant dem som er i pornoindustrien er høy.4

Det er heller ingen tvil om at det å eksponeres for voldsomme seksuelle handlinger gjentatte ganger over lange perioder kan forårsake store smerter i underlivet og bidra til å skade personene det gjelder. Kjønnssykdommer gir plagsomme infeksjoner for både kvinner og menn og kan også gi alvorlige helseplager. Et forskningsprosjekt kartla situasjonen over en periode på fire måneder for 168 personer fra pornoindustrien, der det viste seg at om lag 30% av deltakerne hadde minst en kjønnssykdom.5 Gonoré og Klamydia var de kjønnsykdommene som hyppigst forekom. Pornoindustrien anklages stadig for å utsette deltakerne for alvorlig helserisiko gjennom at beskyttelse som kondom ikke brukes. I studien nevnt over, var det kun 1% av deltakerne som svarte at kondom alltid ble brukt på filmsettet, mot 27% som aldri brukte kondom og 72% som sa at kondom var i bruk noen ganger. 

Et valg om å se på porno eller ikke, handler derfor ikke bare om dine egne preferanser og ønsker. Det å se på porno, kan gjøre at et marked og en etterspørsel etter porno opprettholdes, og også utnyttelse av sårbare mennesker som deltar i pornofilmene man ser på. 

KILDER

  1. Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., & Liberman, R. (2010). Aggression and sexual behavior in best-selling pornography videos: A content analysis update. Violence Against Women, 16(10), 1065–1085. https://doi.org/10.1177/1077801210382866
  2. Shor, E. (2019). Age, Aggression, and Pleasure in Popular Online Pornographic Videos. Violence Against Women, 25(8), 1018–1036. https://doi.org/10.1177/1077801218804101
    Fritz, N., Malic, V., Paul, B., & Zhou, Y. (2020). A Descriptive Analysis of the Types, Targets, and Relative Frequency of Aggression in Mainstream Pornography. Archives of Sexual Behavior. https://doi.org/10.1007/s10508-020-01773-0
  3. https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1241&context=mjil
  4. http://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf
  5. 10.1097/OLQ.0b013e3182716e6e
pil høyre
Tilbake til alle myter

Myte #4

lepper

«Å se på porno er seksuelt frigjørende for meg»