Myte #5

«Porno fører ikke til mer seksuell vold eller krenkelser blant oss unge»

Jente

Etter dyptgående research over tid kan vi nå med hånden på hjertet si at dette er en myte. Når man først beveger seg inn i forskningsverdenen så ser man at det faktisk har blitt utført mange ulike forskningsprosjekter som viser at det er en sammenheng mellom bruk av porno og seksuell vold og krenkelser. Det interessante er at pornoen også påvirker kjønnene på forskjellige måter i forhold til dette. Majoriteten av forskningen viser nemlig at bruk av pornografi øker seksuell aggresjon hos tenåringsgutter og motsatt tenåringsjenters erfaringer med å bli utsatt for seksuell vold.1 Det er altså en kjønnsforskjell her.

Et av disse forskningsprosjektene hadde norske ungdommer med i utvalget som ble undersøkt. Dette er et stort europeisk forskningsprosjekt om pornografiens påvirkning på ungdom.2 Undersøkelsen tok for seg et utvalg på 4564 ungdommer i ulike europeiske land, deriblant Norge. Resultatene synliggjør at pornografien har spesielt stor negativ innflytelse på gutters holdninger og seksualitet. Den påvirker tenåringsgutter på den måten at det er lett å få et mer negativt kvinnesyn og mindre empati for jenter/kvinner som utsettes for overgrep. I tillegg øker risikoen for å tvinge partneren til ufrivillige seksuelle handlinger. Jo mer pornografi man ser på som gutt, jo større er risikoen. Et av forskningsprosjektet sine viktigste anbefalinger er å få undervisning om pornografi med et kritisk blikk inn i læreplanen. Forskerne mener at barn og unge må gjøres bevisst på hva slags holdninger knyttet til makt, overgrep og kjønn som formidles i pornografien.

I 2020 publiserte Redd Barnas rapporten “Et skada bilde av hvordan sex er”. Denne rapporten viser at det er stort behov for å jobbe med forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep blant unge. Ungdommene som ble intervjuet til rapporten fortalte at de mente at porno kan normalisere seksuelle krenkelser blant ungdom.

pil høyre
Tilbake til alle myter

Myte #6

Jente

«Pornoen retter seg like mye til jenter som til gutter»