Myte #7

«Det finnes masse porno som ikke er kjønnsdiskriminerende eller inneholder krenkelser og vold»

Filmkamera

Hva med porno som ikke inneholder kjønnsdiskriminering, krenkelser og vold? Finnes det? Enn så lenge så finnes det dessverre ingen troverdige kilder som kan vise til noen stor produksjon av denne typen porno. Dette er heller ikke en type porno som er gratis, anonymt eller lett tilgjengelig om barn og unge søker etter porno på nett, i kontrast til mainstreampornoen. Det finnes heller ikke noe empirisk belegg som kan dokumentere hvordan kvinnene som deltar i disse filmene har det, så dermed har man ingen garanti for at kvinnene som deltar i såkalt “alternativ pornografi” ikke utnyttes eller behandles dårlig under produksjonen.

Overraskende nok så synliggjør forskning at pornografiske filmer som er laget av kvinner inneholder like mye krenkende og aggressive handlinger mot kvinner som de filmene som er produsert av menn.1 Dette kan knyttes til den store etterspørselen eller voldelig og diskriminerende pornografi.

KILDER

  1. Sun, C., Bridges, A., Wosnitzer, R., Sharrer, E., and R. Liberman. (2008). ”A Comparison of Male and Female Directors in Popular Pornography: What Happens When Women are at the Helm?” Psychology of Women Quarterly, Vol. 32:312-325.
pil høyre
Tilbake til alle myter

Myte #8

Filmkamera

«Amatørporno er bedre enn annen porno»