Myte #9

«Porno er ikke det samme som prostitusjon»

sprøyte

Veldig mange mennesker setter et skarpt skille mellom pornografi og prostitusjon (det å selge sex) fordi det ene skjer på film og det andre skjer i det virkelige livet. Sannheten er den at mange pornosider tjener penger på å tilby såkalte “live video-chatter” og på annonser for eskortesider der kvinner kjøpes og selges. 

Flere organisasjoner i Europa som jobber direkte med oppfølging av primært unge kvinner som har blitt utnyttet i sexindustrien på ulike måter, forteller at det har blitt vanlig at kvinner i prostitusjon må betjene sexkjøpere gjennom å tilby livesex via internett. De forteller også at majoriteten av kvinnene og jentene som tilbyr livesex over nettet kommer fra fattige land i Øst-Europa slik som Romania, Bulgaria og Ukraina. 

I tilfeller med online sexkjøp, kan sexkjøperen være regissør og få akkurat den pornoen vedkommende måtte ønske. Filmene tas også ofte opp og spres på internett. Man finner blant annet slike filmer hos pornogiganten Pornhub. Kvinnene som har vært en del av dette får ofte alvorlige traumer. De uttrykker at opplevelsen av å bli filmet er enda verre enn annen type prostitusjon, også fordi filmene spres på internett i etterkant. Dette viser det uklare skillet mellom pornografi og prostitusjon, og ikke minst de alvorlige konsekvensene for de som utnyttes. 

Dessuten er pornografi per definisjon en form for prostitusjon. En eller flere utfører seksuelle handlinger mot betaling, men alt utspiller seg framfor et kamera. Pornografi er på den måten en form for dokumentert prostitusjon, som i tillegg lever videre på nettet i en evighet. 

Et studie av 854 personer som utnyttes i prostitusjon i ni land viser at mange av dem – 49 % – også hadde blitt utnyttet til produksjon av pornografi.1 Disse menneskene hadde i tillegg mer alvorlige symptomer på posttraumatisk stressyndrom enn de som ikke hadde blitt utnyttet i pornofilmer.

Det er også verdt å nevne at det er en sterk kobling mellom det å konsumere porno og det å kjøpe sex. Forskning viser at bruk av pornografi senker terskelen for sexkjøp. Deriblant prosjektet til Harvard- professor Catherine Mackinnon. Dette bekreftes av stiftelsen Reform, som blant annet driver et samtaletilbud for menn som kjøper sex. De erfarer at det er en sammenheng mellom pornokonsum og sexkjøp, og peker på at sexkjøpere de er i kontakt med forteller at de har kommet inn på sexkjøpssider (eskortesider) gjennom pornosider.2 Pornografi er på den måten med på å øke etterspørselen etter prostitusjon, og fordi en majoritet av personer som selger sex er ofre for menneskehandel, er dette med på å opprettholde menneskehandelen. 

Pornokonsumenter kan utvikle et ønske om å prøve ut det de har sett i virkeligheten, og da kan det ofte være snakk om ekstreme former for sex som eventuelle kjærester ikke går med på. Derfor kjøper de sex. Kvinner i prostitusjon rapporterer også om at sexkjøpere viser dem porno for å fortelle om hva de vil gjøre under sexkjøpet. I studien nevnt over, der 854 personer fra prostitusjon i ni ulike land deltok, svarte 47% at de opplevde det ubehagelig når sexkjøperne prøvde å få dem til å prestere basert på hva de hadde sett i porno.3 Så hvis vi kan redusere pornografikonsumet, altså hvor mye barn og unge ser på porno, så er det en måte å forebygge seksuell utnyttelse og prostitusjon på.

pil høyre
Tilbake til alle myter

Myte #10

sprøyte

«Det er helt umulig å bli avhengig av å se på porno»